Çalışan Adayı Açık Rıza Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesince veri sorumlusu sıfatını haiz Bronz Otomotiv A.Ş.’nin tarafıma iletilen Çalışan Adayı Aydınlatma Metni ile işlenecek kişisel veri kategorileri, işlenecek kişisel veriler, işlenme amaçları, aktarılacağı kişiler, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, veri sorumlusunun kimliği ve sahip olduğum haklar ayrıntılı ve anlaşılır bir biçimde anlatılmış ve tarafımca söz konusu bu bilgilendirme metni okunmuştur.

Şirket bünyesinde bulunan şahsıma ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat kapsamında öngörülen düzenlemelere tabi olduğunu biliyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarımla ilgili olarak gerekli bilgiyi alabilmem için:

  • Çalışan Adayı Aydınlatma Metninin bir suretini teslim aldığımı ve okuduğumu,
  • Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’ni okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ederim.

Bu vesile ile Şirketin şahsıma ait, belirtilen veriler üzerinde veri işleme faaliyetinde bulunduğunu, Kimlik, İletişim, Aile Durumuna İlişkin Veriler, Özlük Dosyası Verileri, Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Veriler, Referans Bilgileri, Konum Bilgisi, Finansal Veriler ile Sağlık Verileri ve Sendika Verileri, Ceza Mahkûmiyeti özel nitelikli kişisel verilerimin işlendiğini bilmekteyim.

Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında Şirketiniz tarafından benden talep edilen veya onayıma istinaden Şirketinizce toplanan kişisel verilerimin, iş başvuru formunun ve özlük dosyası belgelerinin, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde; Şirket dışında bulunan bilgisayarlarda tutulması, e-mail gönderilmesi ve kayıtlara söz konusu bilgisayarlardan erişilmesi, bu verilerin tutulduğu, aktarıldığı sistemlerin, bulut hizmet sağlayıcıların, yazılımlara ait veri merkezlerinin, e-mail sağlayıcılarının, veri tabanlarının yurtdışında konumlandırılmış olmasının mümkün olabileceği konusunda tarafıma bilgilendirme yapılmış olup, aktarımları açık rızam dahilinde kabul ediyorum.

Yukarıda belirtmiş olduğunuz kişisel verilerimin, belirtilen amaçlar doğrultusunda, yukarıda açıklandığı şekilde yurtdışına aktarılmasına da bilerek ve isteyerek açıkça, hür irademle rıza gösterdiğimi beyan ederim.

Açık rızaya ilişkin irademin değişmesi halinde ise 6698 sayılı Kanunun tarafıma tanınmış olduğu açık rızamı geri alma hakkımın da bilincindeyim.

Rıza Vermeyi Arzu Etmediğiniz Hususlar Var ise;

  • Rıza Vermediğiniz Veriler: ……………………………………………..
  • Rıza Vermediğiniz Aktarım Grupları: (Lütfen ilgili veri ile ilişkilendirerek belirtiniz)……

Adı-Soyadı:

İmza: