Texto de Consentimiento Explícito del Candidato a Empleado

Siendo  Bronz Otomotiv Sanayi ve Dış Ticaret AŞ.,  que tiene el título de controlador de datos de acuerdo con la Ley N º 6698 sobre la Protección de Datos Personales, los datos personales en el ámbito de la legislación de Protección de Datos Personales, de una manera limitada y medida en relación con el propósito del procesamiento; Sus datos personales recogidos por nuestra empresa sobre la base de su solicitud y / o aprobación; El software que utilizamos mientras trabajamos proporciona servicios a través de proveedores de servicios en la nube, y dado que los centros de datos de estos software están en el extranjero, se transfieren al extranjero

Şirket bünyesinde bulunan şahsıma ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat kapsamında öngörülen düzenlemelere tabi olduğunu biliyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarımla ilgili olarak gerekli bilgiyi alabilmem için:

  • Çalışan Adayı Aydınlatma Metninin bir suretini teslim aldığımı ve okuduğumu,
  • Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’ni okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ederim.

Bu vesile ile Şirketin şahsıma ait, belirtilen veriler üzerinde veri işleme faaliyetinde bulunduğunu, Kimlik, İletişim, Aile Durumuna İlişkin Veriler, Özlük Dosyası Verileri, Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Veriler, Referans Bilgileri, Konum Bilgisi, Finansal Veriler ile Sağlık Verileri ve Sendika Verileri, Ceza Mahkûmiyeti özel nitelikli kişisel verilerimin işlendiğini bilmekteyim.

Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında Şirketiniz tarafından benden talep edilen veya onayıma istinaden Şirketinizce toplanan kişisel verilerimin, iş başvuru formunun ve özlük dosyası belgelerinin, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde; Şirket dışında bulunan bilgisayarlarda tutulması, e-mail gönderilmesi ve kayıtlara söz konusu bilgisayarlardan erişilmesi, bu verilerin tutulduğu, aktarıldığı sistemlerin, bulut hizmet sağlayıcıların, yazılımlara ait veri merkezlerinin, e-mail sağlayıcılarının, veri tabanlarının yurtdışında konumlandırılmış olmasının mümkün olabileceği konusunda tarafıma bilgilendirme yapılmış olup, aktarımları açık rızam dahilinde kabul ediyorum.

Yukarıda belirtmiş olduğunuz kişisel verilerimin, belirtilen amaçlar doğrultusunda, yukarıda açıklandığı şekilde yurtdışına aktarılmasına da bilerek ve isteyerek açıkça, hür irademle rıza gösterdiğimi beyan ederim.

Açık rızaya ilişkin irademin değişmesi halinde ise 6698 sayılı Kanunun tarafıma tanınmış olduğu açık rızamı geri alma hakkımın da bilincindeyim.

Rıza Vermeyi Arzu Etmediğiniz Hususlar Var ise;

  • Rıza Vermediğiniz Veriler: ……………………………………………..
  • Rıza Vermediğiniz Aktarım Grupları: (Lütfen ilgili veri ile ilişkilendirerek belirtiniz)……

Adı-Soyadı:

İmza: