Jeneratörlerde Rotor ve Statorların Çalışma Prensipleri

Jeneratörlerde Rotor ve Statorların Çalışma Prensipleri

Öncelikle jeneratör motorlarında rotor ve statorun çalışma prensibinin diğer birçok elektrik motoru ile aynı prensibe dayandığını söyleyebiliriz. Rotor ve statorun tanımlanması, motorların çalışma mantığını anlamayı çok net hale getirecektir. Rotorun armatür görevi gören bileşeni, sahada dönerek kuvvet çizgilerini keserek istenen çıkış gerilimini üretir. Öte yandan stator, elektrik motoru veya jeneratör gibi döner elektromanyetik cihazların vazgeçilmez bir parçasıdır.

Temel olarak, jeneratörlerde rotor ve statorların çalışma prensibi diğer motor bileşenleri ile karşılaştırıldığında biraz daha basittir. Motora güç sağlandığında, içinde döner bir manyetik alan üretilir. Elektrik motoru ve jeneratör gibi makinelere ve diğer bazı cihazlara göre işlevi değişir ve dönerek rotoru motora sürmek için bir manyetik alan üretir. Bir jeneratörde, döner bir manyetik alanı elektrik akımına dönüştürür. Aynı şekilde, akışkanla çalışan cihazlar, akışkanın akışını sistemin hareketli parçası yönünde yansıtır.