Bize Katılın

Faaliyet gösterdiği sektörlerde lider ve öncü bir konumda olan Bronz Otomotiv A.Ş, başarısına değer katmak için kurumsal değerlerine uygun ve yetkin çalışanları bünyesinde istihdam etmektedir. “Sürekli Gelişim” prensibini benimseyen Bronz Otomotiv, çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerine önem vermekte ve bunun için eğitimler düzenlemektedir.

Kurumsal değerleri ile Bronz Otomotiv, farklılıklara saygı gösterildiği ve eşitlik, güvenilirlik ve dürüstlük gibi ilkelerin benimsendiği bir iş ortamını çalışanlarına sunmaktadır. Yenilikçi, dinamik, alanında uzman ve takım ruhu ile hareket eden çalışan kadrosu ile Bronz Otomotiv değerli projelere imza atmaktadır.

Etik Kurallar

Etik kuralların işleyişi, disiplin kurulu aracılığıyla gerçekleşmektedir. Tüm süreçlerin işleyişinde doğruluk ve dürüstlük öncelikli prensiptir. Tüm İletişim ve faaliyetlerde eşitlik vazgeçilmez unsurdur. 

Yasa ve yönetmelikte belirtilen kurallara uygun davranmakta, çalışanlarından da bunu beklemektedir. Çalışma prosedürlerini ve ilişkilerini adil, topluma, çevreye saygılı bir şekilde yürütmektedir. Kalite standartlarını ön planda tutarak markayı her zaman geliştirmeyi amaçlamakta ve bu düşünce içerisinde çalışmaktadır. 

Bronz'da Kariyer

Bronz, ailenin bir parçası olmaktan mutluluk ve gurur duyan, enerjik,  tutkuları olan, yeniliklere açık, vizyonu geniş kişilerle çalışma ortamını içerisinde barındıran ve tercih edilen şirketler arasında bulunmayı en temel amaç olarak kabul etmektedir.

Bu amaçlarını gerçekleştirirken etik davranış kurallarını; insan haklarına saygılı, çalışanlarına karşı adil ve hak ettikleri değeri veren bir yönetim anlayışı içerisinde belirlemektedir. Etik davranış kuralları, personel yönetmeliği ile aynı doğrultuda bulunmaktadır.

Bize Katılın