Bilgi Güvenliği Politikası

Bronz Otomotiv, kurumsal bilginin hem kendisi hem de paydaşları açısından son derece mühim olduğunun bilincindedir. Bu sebepten dolayı güvenliğe bağlı kalan, yaşayan ve sürekli gelişen bir Bilgi Güvenliği Sistemi kurmuştur.

Bronz Otomotiv, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) standardını uygulayarak; varlık envanterindeki tüm bilgilerin varlığını, bütünlüğünü, gizliliğini ve erişilebilirliğini sağlamış ve güvence altına almıştır.

Bilgi Güvenliği Sistem faaliyetlerinde;

 • Risk analizleri ile süreçlerindeki devamlılığı ve sürekli iyileşmeyi,
 • Yasalar ave üçüncü taraflar ile yapılan sözleşme şartlarına tam uyum sağlamalayı,
 • Kendi personelinin de bu sistemin bir parçası olup, BGYS’ye etkin katılımını, farkındalık ve güvenlik gereksinimlerine uyumlarının en üst seviyeye çıkarmalarını sağlamayı,
 • Bilgi güvenliği ihlal olaylarını en aza indirmeyi ve bu olaylardan kazanılan tecrübeyi fırsata çevirmeyi amaçlamakta ve taahhüt etmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İSG politikamızı günün koşulları ve gelişmeleri yönünde yenileyerek, sürekli gelişimi için aşağıda belirttiğimiz uygulamalar zincirinin takipçisi olacağız.

 • İnsanı en önemli değerimiz olarak görürüz,
 • Faaliyet gösterdiğimiz ülkenin yürürlükteki İSG ile ilgili yasal mevzuat ve diğer şartlarına uygun hareket etmeyi taahhüt ederiz.
 • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı temel prensip olarak kabul ederiz,
 • Sürdürülebilir İSG yönetim sistemi oluşturmak ve performansını sürekli iyileştirmek için metotlar geliştirir, hedefler ve yönetim programları oluştururuz,
 • İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için; İSG risklerini belirler, değerlendirir ve riskleri azaltacak tedbirleri alırız, tehlikeleri kaynağında ortadan kaldıracağımızı taahhüt ederiz,
 • Çalışanlarımızda ve tedarikçilerimizde güvenli çalışma ve yaşama kültürü oluşturulması ve farkındalık yaratılması için çalışmalar yaparız,
 • İSG uygulamalarımızla, örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

Kalite Politikası

Kuruluşumuz, müşterilerimizin beklentilerinin üzerinde kalite düzeyinde hizmetler sunmayı en temel hedef olarak kabul etmektedir. Bunun gerçekleştirilmesi için;

 • Kalitenin geliştirilmesi her zaman teşvik edilecektir.
 • Her hizmet için yeterli ve nitelikli personel ayrılacaktır.
 • Bilim ve teknolojik gelişmeler takip edilerek, gerekli olanların kullanılması sağlanacaktır.
 • Kullanılacak malzemelerde kalite ön planda tutulacaktır.
 • Olabilecek problemleri en kısa sürede gidermek suretiyle hizmet kalitesinin sürekliliği sağlanacaktır.
 • Hizmet planlamamızda çevre uyumluluğu göz önünde bulundurulacaktır.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kanun ve mevzuatlara uyan, verdiği taahhütleri zamanında yerine getiren, ilkeli ve dürüst bir şirket olarak tercih edilebilmemiz için tüm çalışanlarımızın katkıları ile sağlanacaktır.

Çevre Politikası

Bronz Otomotiv A.Ş.,  yürüttüğü tüm faaliyetlerde çevrenin korunmasını, sürekli iyileştirmeyi, doğal kaynakların etkin kullanılmasını, yasalara tam uyum ve kirliliğin önlenmesini, faaliyetleri sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını ve ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını, en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini çevre politikasının temeli kabul eder.

Bu politika çerçevesinde;

–  Çalışanlarımızı çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemeyi,

–    Çevre üzerindeki olası etkileri kontrol altında tutmayı ve en aza indirmek için uygun teknoloji kullanmayı,

–    Çevresel kirliliği önlemek amacıyla, yasal, uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerini takip etmeyi ve bunlara uyum sağlayarak çevre performansını sürekli iyileştirmeyi,

Taahhüt ve tüm kamuoyuna ilan eder.

Entegre Sistemi Politikası

Bronz Otomotiv, ulusal ve uluslararası alanda yassı çeliklerin boru ve kutu profillerin uygun proseslerle şekillendirmesi, dışarıdan temin ettiği talaşlı imalat parçalarını teknik datalara uygun üretimi konusunda,                

 • Rekabet ortamında kendisini yenilemeyi, geliştirmeyi, sektörde önde gelen firmalar arasında yer olmayı,
 • Ulusal ve Uluslararası Kalite Standartlarında, en ekonomik, en hızlı ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede sağlayacak şekilde yüksek kalitede üretim yapmayı,
 • Teknolojik gelişmelerle ve motive edilmiş çalışanlarımızın katılımı ile müşteri beklentileri doğrultusunda Kalite Yönetim, Çevre ve İSG Sistemini sürekli iyileştirmeyi,
 • Tüm müşterilerimiz ve kurumlarca aranan üretici olmayı,
 • Pazardaki rekabet gücümüz ve pazar payımızı artırmayı,
 • Entegre yönetim sistemlerinin içerdiği tüm süreçlerin performanslarını, uygulanabilir ulusal ve uluslararası yasa, mevzuat ve diğer yükümlülükler, ilgili standartlara uygun ürün ve hizmetleri, çalışanların ve çalışan temsilcilerinin katılımı ile sürekli iyileştirmeyi ve bunu bir kurumsal kültür haline getirmeyi,
 • İlgili taraflar, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımızla iş birliği içerisinde ortak çıkarlarımızı korumayı ve geliştirmeyi,
 • Doğal ve enerji kaynaklarını verimli kullanarak ve işletme içi atıkların azaltılmasını sağlayarak çevre kirliliğinin azaltılması ve korunmasını,
 • Ürünlerin tüm süreçlerinde ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin azaltılması ve sürdürülebilirliğin sağlanmasını,
 • Firmamızda, sürdürülebilir bir iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması, iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri ortadan kaldırarak güvenli bir çalışma ortamı sunmayı,

İLKE OLARAK BENİMSEMİŞTİR.