BRONZ OTOMOTİV, kalite politikasını; IATF 16949-2016, ISO 9001-2015 Kalite, ISO 14001 Çevre ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Entegre Yönetim Sistemini benimsemiş, aşağıda belirtilen politikaları oluşturmuştur.

IATF 16949:2016

IATF 16949 Otomotiv sektörüne yönelik bir Kalite Yönetim Sistemidir.

ISO 9000 / ISO 9001 sistemi üzerine kurulan Otomobil üreticilerinin özel isteklerini tanımlayan ve kalitenin belgelendiği bir sistemdir.

Otomotiv ile ilgili ürünlerin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, montajı ve servis hizmetleri için konulan kalite sistem
gerekliliklerini belirlemektedir.

ISO 9001:2015

ISO 9000 standart serisi Uluslararası Standartlar Organizasyonu (International Organization for Standardization (ISO)) tarafından 1987 yılında Uluslararası Standart olarak hazırlanmış 1994,2000 ve 2008’de revize edilmiştir. Standartları her beş yılda bir gözden geçirerek günün koşullarına göre revize etmek ilkesi ile çalışmaları tamamlanan 2015 revizyonu yürürlüğe girmiştir.

ISO 9001:2015 revizyonunun temel nedeni kuruluşların faaliyetlerine katma değer kazandırma ve performansı sürekli artırma olanağı sağlamaktır. Müşteri odaklılık, liderlik, çalışanların katılımı, süreç yaklaşımı, iyileştirme, kanıta dayalı karar verme ve ilişkilerin yönetimi prensipleri esas alınarak hazırlanan  ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, müşteri memnuniyeti ve geçerli yasal şartların  sağlanması için şartları tanımlamaktadır.

ISO 14001:2015

Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu(ISO) her 5 yılda bir standartları gözden geçirmekte ve ihtiyaçlar doğrultusunda revize etmektedir. Son olarak, ISO tarafından Eylül 2015’te yayımlanan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı, Türk Standardları Enstitüsü tarafından Ocak 2016’da Türk Standardı(TS EN ISO 14001:2015) olarak yayımlanmıştır.

Standardın revize edilmesinin başlıca nedenleri iş modellerinin değişimi, kuruluşların daha karmaşık tedarik zincirlerinde faaliyet göstermeleri ve değişen müşteri beklentileridir. Çevre Yönetim Sistemi standardının TS EN ISO 14001:2015 versiyonu, iklim değişikliği ve rekabetçi ortam gibi iç ve dış konuları göz önüne alma ihtiyacı olan kuruluşlara artan tanınırlılık sağlamaktadır.

ISO 45001:2018

Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (ISO) tarafından,  Mart  2018 tarihinde yayınlanmış olan ISO 45001- İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı TSE tarafından TS ISO 45001:2018 olarak Nisan 2018 tarihinde Türk Standardı olarak yayınlanmıştır.

TS ISO 45001:2018- İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı;

  • Kuruluşlara güvenli ve sağlıklı iş yerleri sağlamasına imkân verilmesi,
  • Kuruluşta iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi
  • Yasal ve düzenleyici şartlara uyumun arttırılması,
  • Organizasyonel yapının güçlendirilmesi,
  • Oluşturulan  sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak

amacı ile yüksek seviyeli yapıda hazırlanan ve  TS 18001’in yerine gelen  uluslararası platformda geçerliliği olan bir standarddır.

EN 1090 FABRİKA ÜRETİM KONTROL UYGUNLUĞU SERTİFİKASI

Bu sertifika, system 2+ altında uyumlu standart EN 1090- 1 :2009+A: 1 :2011 ‘in madde ZA’sında tarif edilen performansın devamlılığının doğrulama ve değerlendirmesiyle ilgili tüm hükümlerin uygulandığını ve fabrika üretim kontrolünün burada belirtilen gerekliliklerin tümünü yerine getirdiğini doğrulamaktadır. 


EN ISO 3834-2

Motorlu Kara Tagrtlarr igin Karoser, Kabin ve Kupalara ait parga ve aksesuarlann imalatr Elektrik Motoru, Jenerat0r ve TransformatOrlerin aksam ve pargalarrnrn imalatr.TUrbin ve Tlirbin Pargalanntn imalat